Kadra szkoły

Kadra Szkoły

W nowy rok szkolny 2020/21 wchodzimy z nową (dobrą!) energią.

Oto nasz zespół:

Małgorzata Pac - dyrektor szkoły

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej, oraz doradztwa zawodowego i zarządzania oświatą.Pedagog z 17 letnim stażem i pasją do pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym 7- letnim stażem jako dyrektor specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.Nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje, uczęszczając na kursy, szkolenia i konferencje. Posiada m.in. Certyfikat programu szkoleniowego „Łatwiejsza praca z trudną młodzieżą”, szkolenie „Przeciwko przestępstwom z nienawiści motywowanym uprzedzeniami”, szkolenie „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów”, szkolenie dot. „Środków psychoaktywnych – rodzaje, działania fizjologiczne, właściwości uzależniające”, certyfikat udziału w szkoleniu „Lider zmiany”, świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie pracy z grupą, Kurs socjoterapii, „Warsztat nauczyciela Montessori – korelacja pedagogiki Montessori z podstawą programowa nauczania w szkole podstawowej”.
Prywatnie pasjonatka podróży małych i dużych, także tych kulinarnych, miłośniczka zwierząt, lubiąca aktywnie spędzać czas wolny uprawiając sporty letnie i zimowe.

Michał Bartel - edukacja wczesnoszkolna

Nayang Charwath - native speaker j.angielski

Kinga Chronowska - Przywara - matematyka, informatyka

Yulia Tarasevich - matematyka, informatyka

dr inż., adiunkt Akademia Górniczo - Hutnicza

Magdalena Fojcik - etyka, psycholog

Absolwentka filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, psycholog (specjalność kliniczna), od kilkunastu lat realizuje warsztaty z zakresu rozwijania kompetencji psychospołecznych, metod skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej, etyki. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy warsztatowej z dziećmi i młodzieżą. Udziela wsparcia w zakresie budowania odporności psychicznej na stres oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Pracuje z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, dotkniętymi skutkami kryzysów. Siłę i zdrowie buduje w kontakcie z przyrodą i uważnym byciu z drugim człowiekiem.

Monika Kieta - psycholog

Maja Kosek - j.angielski

Za Marią Montessori: „Rozwój języka jest częścią rozwoju osobowości, ponieważ słowa są naturalnym medium wyrażania myśli i budowania porozumienia między ludźmi.” Zaś poznawanie języka obcego pozwala na dalszy wieloaspektowy rozwój jednostki. Nowy język to nowe spojrzenie na świat – niejako odkrywanie go na nowo. A nade wszystko, to most łączący ludzi innych kultur. Pomoc innym w budowaniu tego mostu stanowi dla mnie od lat ogromną satysfakcję. Język angielski był zawsze moją pasją, na co dzień jest moim drugim językiem. W pracy dydaktycznej wierzę, że uczenie jest obustronnym przepływem pomiędzy mistrzem i uczniem. To dzięki szacunkowi i otwartości na drugiego człowieka jesteśmy w stanie zbudować relację umożliwiającą wzajemne wzbogacenie. Na tej bazie nauczyciel może stać się przewodnikiem pomagającym dziecku w poznawaniu aspektów świata i odkrywaniu talentów dziecka.

Ukończyłam studia filologiczne oraz studia europejskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Studiowałam także w Wielkiej Brytanii w Nottingham Trent University, Department of Humanities. Przygodę z nauczaniem rozpoczęłam w Fernwood School w Nottingham jako nauczyciel wspomagający. Kontynuuję ją do dziś, mając za sobą blisko 20 lat doświadczenia. Z wykształcenia jestem również muzykiem – moją pasją jest śpiew. Interesuję się także psychologią, inteligencją emocjonalną i komunikacją interpersonalną. Ukończyłam między innymi szkolenia z zakresu Nonviolent Communication (NVC) i mindfulness. Fascynuje mnie potencjał jaki daje szeroko rozumiany rozwój samoświadomości.

Anna Malina- terapia integracji sensorycznej

 Moje zainteresowania pedagogiczne dotyczą szczególnie miejsca nauczyciela w procesie wychowania w różnych teoriach pedagogicznych. Maria Montessori stawia przed wychowawcą szczególne zadanie: pomagać, wspierać a nie urabiać. Nauczyciel, jeśli chce dawać wsparcie, musi iść za dzieckiem, swoje własne poczynania, postępowanie uzależnić od dziecka, a nie odwrotnie”. Cieszę się, że mogę podjąć to wyzwanie i, oprócz przekazywania wiedzy studentom Akademii „Ignatianum” (gdzie pracuję od trzynastu lat), odkrywać wraz dziećmi codziennie na nowo otaczający świat.     
Wolny czas spędzam razem z moją rodziną: mężem,   córką Joasią i   synem Szymonem. Lubię dobrą książkę, pływanie oraz jazdę na nartach.
Wykształcenie:
·        1996-2001: Studia wyższe magisterskie ukończone na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, w zakresie pedagogiki w zakresie pedagogiki społeczno-opiekuńczej i pedagogiki rodziny;
2015 - certyfikat terapeuty integracji sensorycznej - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
2010 - wychowanie przedszkolne - studia podyplomowe
·        2007 r.: Kurs „Metoda Dobrego Startu” zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku;
·        2006 r.: Seminarium szkoleniowe dla dyrektorów i nauczycieli szkół specjalnych w Helsingor (Dania)/Helsingborg (Szwecja), przygotowane i zrealizowane przez Unię Europejskich Federalistów-Polska przy współpracy z Centrum Rozwoju i Pomocy w Helsingorze;
·        2004 r.: Kurs „Diagnoza umiejętności funkcjonalnych i indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dla uczniów z wielorakimi niepełnosprawnościami zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie;
·        2001-2002 r.: Trzysemestralne Studia Podyplomowe: Rewalidacja i integracja osób z upośledzeniem umysłowym, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie, świadectwo uprawniające do prowadzenia zajęć w instytucjach zajmujących się edukacją, rewalidacją i integracją osób upośledzonych umysłowo;
·        2000 r.: Warsztaty „Bez ryzyka” – program profilaktyczno-wychowawczy, zorganizowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie;

Małgorzata Markiel - j. hiszpański

Katarzyna Michalik -  geografia

Z wykształcenia jestem geografem, a z zamiłowania nauczycielem Montessori. Lubię podróżować po swiecie i aktywnie spędzać czas. W wolnych chwilach  jeżdżę na rowerze, a w zimie na nartach. Moją pasją od czasów szkolnych jest Aikido. W naszej rodzinie od zawsze było  dużo zwierząt, obecnie mamy dwa psy, kota i konia.

Alicja Natkaniec - wychowanie muzyczne

Izabella Pajonk (pseudonim artystyczny – Indi Orlando) - plastyka, mindfullnes, świetlica

Artystka wizualna, działająca w obszarze malarstwa, fotografii, performance oraz intermedium. Autorka projektu warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych -  Indi ARTE Garden – Laboratorium Kreatywności. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w roku 1995 uzyskała dyplom magistra sztuki w pracowni Malarstwa prof. Włodzimierza Kunza. W roku 2011 ukończyła studia podyplomowe z Edukacji Artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 2017 ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe z Arteterapii pod opieką prof. Wiesława Karolaka na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, projektem dyplomowym “W Pieśni Wszechświata – Twórczy Trening Rozwoju Osobowości”, zrealizowanym w Viareggio, we Włoszech. Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2002, 2004), stypendium zagraniczne we Włoszech, z realizacją podyplomowych projektów artystycznych „W poszukiwaniu Mandali“ oraz „Metamorfozy – Vivere” na Akademii Sztuk Pięknych w Bolonii. W 2015 uczestniczyła w rocznym projekcie z arteterapii i z terapii przez taniec pt. “Podróż”, zrealizowanym przez Stowarzyszenie “Le Stanze del Se”, w Rosignano Solvay we Włoszech.W latach 1994 – 2020 zrealizowała ponad 30 wystaw indywidualnych w Polsce i we Włoszech oraz uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych -  Polska, Włochy, Francja, Niemcy, Węgry, Kanada, Indonezja. W latach 2006 – 2009 współpracowała z ośrodkiem artystycznym Teatr Węgajty - Projekt Terenowy, w ramach działań warsztatowych “Inna Szkoła Teatralna”, oraz “Festiwal Wioska Teatralna” działań zakorzenionych w lokalnej społeczności Węgajt, oraz działań z mieszkańcami Domu Opieki Społecznej w Jonkowie, w ramach programu “Teatr Potrzebny”.W roku 2013 otrzymała dyplom ukończenia trzyletniej szkoły wokalnej “Laboratorium Głosu Olgi Szwajgier”.
Od roku 2013 współpracuje z kwartalnikiem literacko-kulturalnym “eleWator” gdzie publikuje krótkie formy literackie oraz fotografie, eseje: “Na czas”, “Z Buddą w paszporcie”, “Ariadna w Ogrodzie”, “Ścieżka Serca”, “Dłonie pachnące lawendą – Sekretne zapiski Leonarda da Vinci”.Warsztaty artystyczne Indi ARTE Garden prowadzone były w ośrodkach kultury takich jak  – Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach, Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie, Cricoteca w Krakowie, Pozytywka w Krakowie, Antykwariat Abecadło w Krakowie, Teatr Węgajty na Warmii, Teatr Szczęście w Krakowie, Centrum Tańca i Ruchu REakcja w Wieliczce, Ośrodek Kolonijno – Wczasowy Słoneczko w Łebie, oraz w ośrodkach kultury w  Toskanii, we Włoszech.Ponadto Izabella Pajonk w ramach działalności Indi ARTE Garden opracowała i przeprowadziła warsztaty arteterapeutyczne dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, na wyjazdach terapeutycznych organizowanych przez Oświata i Biznes - Katowice, w Rabce (2017) i w Korbielowie (2018).Opracowała i przeprowadziła warsztaty z arteterapii dla uczestników “Programu Aktywności Lokalnej”, przy MOPS w Krakowie. (2018, 2019). Opracowała i przeprowadziła kurs edukacyjny w zakresie “Arteterapia dziecięco – młodzieżowa” dla studentów Kierunku Pedagogika PWSZ w Raciborzu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. (2018, 2019)

Aneta Piątek - język polski

Jestem nauczycielką języka polskiego w grupie „Pegaz”. W zawodzie pracuję od 20 lat. Przez większość tego czasu zajmowałam się edukacją w szkole średniej. Od trzech lat uczę dzieci w szkole podstawowej. Moją dewizą zawodową jest uczciwość i rzetelność. Bardzo lubię pracę z dziećmi i młodzieżą. Wciąż zadziwia mnie ich kreatywność i fascynuje otwartość. W swojej pracy stawiam na aspekt wychowawczy mojego zawodu. Od wielu lat pracuję również jako weryfikator maturalny w Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Krakowie. Uważam, że nadrzędne w edukacji jest indywidualne spojrzenie na każdego ucznia, dlatego jestem w trakcie studiów podyplomowych „Terapia pedagogiczna”. Prywatnie jestem mamą ośmioletniego synka. Moim królestwem jest kuchnia, a pasją pieczenie słodkości.

 

mgr inż. Agnieszka Pietroń. - edukacja wczesnoszkolna
 
Absolwentka Akademii Górniczo - Hutniczej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz studiów podyplomowych "Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna". Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Od ponad dziesięciu lat związana z edukacją dzieci. Uczestniczka kursu " Pedagogika Montessori 3 - 6 roku życia i pedagogiki leczniczej Montessori" oraz " Praktycznego kursu metody pedagogiki Montessori".
Do przyjemności należy: picie herbaty w wyciszeniu, nordic walking, górskie wędrówki, narciarstwo, czytanie książek - najchętniej powieści historycznych. Prywatnie mama trojga cudownych dzieci. Ciekawostka: pięciokrotny Master of Ceremonies Championships and World Cup Senior International Canoe Federation.
 
Jacek Rusin - historia
 
Katarzyna Sierodzka - Woźniak - wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego , edukacji dla bezpieczeństwa 
Instruktor lekkiej atletyki
Instruktor fitness 

Monika Smela - przyroda, biologia

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów ukończyła kurs psychologiczno-pedagogiczny uprawniający do nauczuczania przyrody oraz biologii na każym etapie edukacji.
Fascynacja naukami przyrodniczymi rozwijała się w niej od wczesnych lat młodości i już wtedy wiedziała, że zdobytą wiedzą chce się dzielić z innymi. Uważa, że nie ma lepszej metody poznania otaczającego nas świata od prowadzenia obserwacji, doświadczeń i w konsekwecji ich wnikliwej analizy. Jest osobą systematyczną i zorganizowaną, w pracy ceni sobie metody wyzwalające potencjał i twórczość uczniów.

Jan Szary - wychowanie fizyczne, technika

Magda Utrata - logopeda

Odkąd sięgam pamięcią zawód nauczyciela zawsze był mi bliski. Już jako mała dziewczynka ubierałam marynarkę i okulary bez szkieł, żeby z „pełnym profesjonalizmem” kreślić wzory na tablicy kredowej. Potrzeba dzielenia się zdobytą wiedzą została mi do dnia dzisiejszego mimo, że droga do miejsca, w którym jestem teraz nie była oczywista. 

Rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Pedagogicznym, bo myślałam, że zostanę polonistką. Wybrałam jednak specjalność logopedyczną. Z każdym miesiącem zagłębiania się w tematy związane z rozwojem dziecka uświadamiałam sobie, że to właśnie dzieciom chcę poświęcić moje życie zawodowe. Pospiesznie zdobyłam kwalifikacje w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a ponieważ studia logopedyczne otworzyły mnie na problemy dzieci z zaburzeniami rozwoju, postanowiłam poszerzyć swoje kompetencje na kursie zawodowym „Oligofrenopedagogika”. Trudno sobie wyobrazić jak wielkie było moje zdziwienie, gdy okazało się, że niemal wszystko, czego dowiedziałam się na temat wychowawczej oraz terapeutycznej pracy z dzieckiem zawiera się w pedagogice, która przed niemalże stu laty została opracowywana przez Marię Montessori. System montessoriański, jak żaden inny, jest bliski moim osobistym przekonaniom pedagogicznym, dlatego bardzo się cieszę, że mam możliwość odkrywać go na nowo każdego dnia. 

Praca z dziećmi jest wyjątkowa; z jednej strony niezwykle wymagająca, z drugiej daje możliwość obcowania z istotami, które ciągle inspirują i nie pozwalają stać w miejscu. Wierzę, że entuzjazm towarzyszący mi obecnie, będzie ze mną zawsze.
Kwalifikacje zawodowe:
- Akademia Ignatianum w Krakowie, kierunek - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia podyplomowe)
- Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, kurs zawodowy Metodyka języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
- Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, kurs zawodowy Oligofrenopedagogika
- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, kierunek filologia polska, specjalność́ logopedia
- Międzynarodowy Kurs pedagogiki Montessori i pedagogiki leczniczej Montessori Kraków/Monachium
Kursy i szkolenia
- Udział w warsztatach muzyczno-teatralnych „Zimowe nutki”
- Kurs w zakresie Monachijskiej Diagnostyki Rozwojowej od trzeciego do szóstego roku życia.
- Udział w warsztatach muzyczno-teatralnych „Zimowe nutki”
- Kurs „Dziecięce problemy laryngologiczne w praktyce terapeutycznej.
- Udział w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Neuromowa, czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy
- Kurs doskonalący „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
- Udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Nowa Logopedia - interakcje uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy”

 

Natalia Walkowiak - oligofenopedagog, katecheza Dobrego Pasterza

Doktor nauk teologicznych, oligofrenopedagog. Ukończyła poziom I, II i III Katechezy Dobrego Pasterza oraz przedszkolny kurs pedagogiki Montessori. Posiada dyplomy z zakresu: Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia, Alternatywnych i Wspomagających Sposobów Porozumiewania się (AAC) I i II stopnia oraz Treningu Umiejętności Społecznych.

Brała udział w licznych szkoleniach i warsztatach, m. in.: Podstawowa myśl Marii Montessori dotycząca pokoju – wychowanie dla pokoju przeniesione na pracę w przedszkolu i szkole XXI wieku, Wsparcie ucznia ze spektrum autyzmu w edukacji masowej i integracyjnej, Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu, Wykorzystanie elementów metody Montessori w pracy z uczniem z autyzmem, Zabawa z dzieckiem z autyzmem, Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Bajkoterapia.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza. Autorka publikacji naukowych na temat wychowania religijnego oraz prelegentka na konferencjach w kraju i za granicą.

W czasie wolnym jeździ na rowerze i ćwiczy balet. Miłośniczka szydełkowania i  podróżowania. Interesuje się enologią.

 
Magdalena Wołczyk - edukacja wczesnoszkolna, j. angielski, j.francuski

Jako pierwszy kierunek studiów skończyłam kolegium językowe (UKKNJA), które dało mi uprawnienia do nauczania angielskiego i francuskiego. Nie chcąc jednak ograniczać się do jedynie języków obcych postanowiłam obrać ścieżkę, która pozwoliłaby mi połączyć język i treść poza niego wykraczającą. Zaowocowało to skończeniem kierunku dającego mi uprawnienia do pracy jako nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zarówno po polsku jak i po angielsku (Graduate Programme in Teaching English to Young Learners and CLIL, and Early Education).
Jako nauczyciel uwielbiam rozwijać zainteresowania dzieci i uczyć je o otaczającym świecie, historii oraz szeroko pojętej kulturze - wbrew pozorom, często stwarzanym w szkołach, wszystkie te rzeczy łączą się ze sobą i nigdy nie jest za wcześnie żeby je zgłębiać. 

Elżbieta Zabiegaj - nadzór merytoryczny

 
Elżbieta Zabiegaj – prezes Fundacji Casa dei Bambini, dyrektor i menadżer Przedszkola Integracyjnego Montessori na ul.Prochowej w Krakowie, dyrektor Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.  

"Praca nauczyciela jest moją pasją. Dziecko, Rodzic i Rodzina, czyli podmioty naszej nauczycielskiej rzeczywistości, to żywe organizmy, które  włączają się bardzo aktywnie i z sukcesem w proces wychowawczy.
Interesuję się historią wychowania i pedagogiką porównawczą, czyli współczesnymi systemami pedagogicznymi. Autorytetem jest dla mnie Maria Montessori, dzięki jasnej wykładni tez pedagogicznych, logice i porządkowi zawartym w jej metodzie i pedagogicznemu optymizmowi. Po 25 latach pracy w przedszkolu montessoriańskim i kilku w szkole Montessori  "Montessori" traktuję hasłowo - jako synonim dobrej, rzetelnej pracy wychowawczej z dzieckiem, rodzicami i nauczycielami - w dobrze przemyślanym otoczeniu i prowadzonej przez specjalistów, elastycznych w zakresie zdobywania szerokiej wiedzy. 
W wolnych chwilach obmyślam kolejne obszary działań montessoriańskich, zwłaszcza organizacji integracyjnej szkoły Montessori na ul. Mydlnickiej w Krakowie   lub oddaję się ulubionej czynności, czyli lekturze. 
Metodę Montessori testowałam na (dorosłej już) córce, przez 5 lat jej pobytu w naszym przedszkolu.    Jest żywym dowodem na trafność kluczowych montessoriańskich sformułowań: „Daj mi czas” i „Pozwól mi zrobić to samodzielnie”.  We wszystkim (im jestem starsza, tym bardziej) najbardziej cenię PROSTOTĘ...i to, że "WARTO BYĆ PRZYZWOITYM" !
Największym moim zawodowym sukcesem jest udział w tworzeniu przedszkola Montessori, wspólnie ze wspaniałym zespołem, któremu w tym miejscu dziękuję za to, ze od wielu lat jesteśmy razem. Lubię wyzwania i dlatego w swojej pracy zawodowej nie ograniczam się tylko do terenu przedszkola; moją idee fix jest szkoła Montessori, a także powiązanie praktyki Montessori z pracą naukową wyższych uczelni. Mój mentor - nieżyjący już profesor Theodor Hellbruegge - pediatra z Monachium - zaszczepił we mnie przekonanie o konieczności współpracy praktyków ze środowiskiem naukowym i dlatego jako drugi ośrodek w Polsce, po Lublinie,w 2002 roku rozpoczęliśmy wspólne z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie przedsięwzięcie propagowania idei wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,  z wykorzystaniem pedagogiki Montessori na poziomie wyższych uczelni (zrealizowanych zostało kilka edycji studiów podyplomowych z tego zakresu, a także nadal kontynuowane są szkolenia nauczycieli montessorianskich w postaci rocznego kursu pedagogiki Montessori i pedagogiki leczniczej Montessori, na wzór kursów AMI).  
To- moim zdaniem-  pedagogika Montessori sprawiła, iż znaleźliśmy się w nurcie pedagogiki europejskiej na najwyższym poziomie. Cieszę się, że nasza placówka jest terenem badań pedagogicznych, mających na celu poprawę stanu  edukacji, i że tyle już osób poświęciło wycinek swojej naukowej pracy właśnie temu miejscu/tematowi. W decyzjach programowych (tych dobrych!) naszych władz oświatowych widać wpływ pedagogiki Montessori!
Dziękuję także Rodzicom za powierzenie swoich dzieci pod opiekę naszego zespołu."
 

Wykształcenie i dorobek zawodowy:

•przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówce przedszkolnej (6-letnie Studium Wychowania Przedszkolnego - 1982 r.) 
•kurs kwalifikacyjny w zakresie logoterapii - ODN - 1983 r. 
•kurs kwalifikacyjny w zakresie reedukacji dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - ODN - 1989 r. 
•wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej (WSP - 1988 r.) 
•podyplomowe międzynarodowe studia w zakresie pedagogiki leczniczej Montessori w Monachium - certyfikat AMI (Associatione Montessori Internationale z siedzibą w Amsterdamie)- 1995 r. 
•kursy w zakresie pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi odbyte w Centrum Dziecięcym w Monachium - w r.szk. 1994/95 r. 
•studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówką oświatową - menadżer oświaty - Politechnika Krakowska 2002 r 
•studia podyplomowe - pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika AP 2004 r. 
•udział w międzynarodowych konferencjach, seminariach i sympozjach poświęconych pedagogice Montessori w Polsce, Niemczech, Włoszech i Austrii - 1995 - 2007 r., jako uczestnik i prelegent
1994 - Stoerung der verbalen Kommunikation und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes
1994 - Indikationen fuer die Festhaltetherapie
1995 - Zusammenarbeit mit Eltern nach der Frostig - Konzept
1995 - Die Montessori Paedagogik in der fruehen Sprachheiltherapie
•od 1996 r. - dyrektor Przedszkola Integracyjnego Montessori 
1999 - Internationales Symposjum "Fortrschritte in der Montessori - Therapie - Muenchen/ Niemcy
1999- 27 Internationaler und interdisziplinaeren Herbst Seminar Kongress fuer Sozialpaediatrie in Brixen/ Suedtirol - Eltern und Erzieher in der Montessori Paedagogik und Heilpaedagogik
•1999 - 2005 i od 11.2006 - nadal- praca na stanowisku dyrektora Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego - organu prowadzącego Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i Przedszkole Integracyjne Montessori 
2001 - wykład: Alternatywne metody wychowania - Przedszkole Integracyjne Montessori - Politechnika Krakowska Centrum Pedagogiki i Psychologii Kraków
2003 - kurs kierowników wycieczek szkolnych lub imprez (obozy, biwaki, zielone szkoły, wycieczki zagraniczne)
•2005 - medal "Miteinander wachsen" ("Wzrastać razem") Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego z Monachium  
•2005 - nauczyciel dyplomowany 
•2006 - stypendium naukowe Fundacji Współpracy Niemiecko - Polskiej (w Monachium) 
•V 2006 - prezentacja współorganizowanej pracowni pedagogiki leczniczej Montessori w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogicznej w Krakowie w ramach Festiwalu Nauki 
•IX 2006 - współorganizacja kursu pedagogiki leczniczej Montessori z udziałem prof. T.Hellbruegge z Monachium - Łódź (IX - XI 2006) 
• studia monograficzne dotyczące koncepcji pedagogicznej profesora Theodora Hellbruegge z Monachium 
•2006 -współzałożycielka Fundacji Centrum Montessori Kraków 
•koordynacja działań i współpraca z rodzicami, nauczycielami w celu założenia w Krakowie szkoły integracyjnej prowadzonej metodą Montessori 
•udział w pracach międzynarodowego zespołu do spraw pedagogiki leczniczej Montessori (docent Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Rozwojowej - Monachium)
•współorganizacja studiów podyplomowych na Akademii Pedagogicznej w Krakowie: "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Pedagogika lecznicza Montessori", wykłady z pedagogiki Montessori - teoria i praca z materiałem - 4 edycje 3 semestralnych studiów
2007 - Międzynarodowy Kongres Montessori AMI w stulecie Casa dei Bambini - Rzym/Włochy
•2008 - wykład: Terapia multisensoryczna bazą dla wspólnego wychowania dzieci zdrowych i z deficytami rozwojowymi w Parlamencie Europejskim w Brukseli w ramach konferencji - "Szanse dziecka na prawidłowy rozwój wyzwaniem dla Europy"
2008 - Kongress Montessori Europe - Oxford/ Wlk.Brytania
2008- Szkolenie dla kierowników kursów pedagogiki Montessori i pedagogiki leczniczej Montessori - prowadzący: prof. Joachim Dattke Monachium/Niemcy
•V 2009 - referat o pracy w przedszkolu integracyjnym prowadzonym metodą Montessori na międzynarodowej konferencji w Kownie (Litwa)
2009 - Matematyka w szkole podstawowej w metodzie Montessori - kurs, prof. Joachim Dattke
 •Zainicjowanie i współorganizacja X Kongresu Montessori Europa 2009 Kraków
•Margarete Aurin Preis 2009 (Międzynarodowa Akademia Rehabilitacji Rozwojowej - Monachium)
•Organizacja Kursu Montessori w Zespole Szkół Specjalnych w Zabrzu
•Współorganizacja klasy Montessori w Szkole Podstawowej nr 72 w Krakowie oraz patronat merytoryczny ( w latach 2010-2016)
•Współorganizacja z Caritas Archidiecezji Krakowskiej i Szkołą Montessori w Erfurcie kursu  Montessori dla nauczycieli szkół podstawowych
•II. 2010 Kurs metody Montessori - Matematyka  w klasach starszych szkoły podstawowej - Monachium
•V. 2010 - Kurs metody Montessori - Geometria w klasach starszych szkoły podstawowej - Monachium
•Rokroczny udział w międzynarodowych sympozjach pediatrii społecznej i spotkaniach wykładowców Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium - od 2000 r.
•Podjęcie partnerskiej współpracy z Centrum Dziecięcym i szkołą, przedszkolem i żłobkiem Montessori w Erfurcie
•Organizacja warsztatu dotyczącego Pedagogiki Montessori dla dzieci poniżej 3 r.ż. z udziałem wykładowcy z Japonii - XII 2010
2010 - Proces diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym w oparciu o wymagania nowej reformy- kurs
•III 2011- Kurs metody Montessori- Wychowanie kosmiczne w szkole podstawowej - Monachium/ Niemcy
2011 - Materiał sensoryczny - innowacyjne rozwinięcie lekcji podstawowych - kurs , Jarosław Jordan
•Organizacja warsztatu z  zakresu wychowania kosmicznego z udziałem wykładowcy z Litwy - IV 2011
2011 - Metoda Montessori: wychowanie kosmiczne w przedszkolu i terapii - kurs Ausrele matukieviciute
2011 - Stare i nowe zabawy dywanowe , kurs
•2010-2011 Współpraca w zakresie organizacji niepublicznego przedszkola Montessori - Samodzielny Maluch w Krakowie, nadzór merytoryczny
•Współpraca w zakresie organizacji szkoleń dla nauczycieli w szkole podstawowej z elementami pracy integracyjnej z Aktion Sonennschein Thueringen w Erfurcie/ Niemcy - 2011-2013
•2011,2012 - realizacja przedmiotu: Wczesne wspomaganie rozwoju metodą Marii Montessori na kierunku Wychowanie przedszkolne i opieka nad dziećmi - UP w Krakowie
2012 - Jak prowadzić montessoriańskie spotkania z rodzicami - kurs, Alicja Jordan
2012 - Kongres Montessori - Europe - Rzym/ Włochy
•2013 - wykładowca przedmiotów z zakresu pedagogiki Montessori - Uniwersytet Pedagogiczny - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Pedagogika lecznicza Montessori - edycja 2012/13/14 i 2014/15
•2013 - I Polskie Dni Montessori - konferencja w Warszawie; prowadzenie warsztatu:"Segregacja czy włączenie - jak sprostać potrzebom dzieci o róznorodnych możliwościach rozwojowych"
2013 - Kongres Montessori Europe - Budapeszt/Węgry
2014 -II Polskie Dni Montessori - konferencja w Łodzi - tłumaczenie z j. niem warsztatu p. Gundegi Tomele - "Terapia mowy u dziecka do 3 r.ż."
2014 - publikacja j.w. w:red. M.Miksza - Edukacja w systemie Marii Montessori - wychowaniem do wartości
2014 - szkolenie - Praca z dzieckiem z autyzmem
2014 -kurs  Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 3-6 r.ż. w  Monachium/  Deutsche Akademie für Entwicklungsförderung und Gesundheit des Kindes und Jugendlichen e.V
2014 - kurs  Prawo w działalności organizacji pozarządowych /Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
2014 - KOngres Montessori - Europe w Bad Honeff/ Niemcy
2014 - udział w międzynarodowym Sympozjum "Postępy pediatrii społecznej" - Uniwersytet Techniczny w Monachium
2014 - Fortbildungskurs fuer die Leiter/innen der Internationalen Lehrgaenge in Montessori - Paedagogik und Montessori - Heilpaedagogik - Muenchen
2015 - XVI KONGRES MONTESSORI EUROPE MONTESSORI EDUCATION: THE CHILD`S DEVELOPMENT IN THE SOCIAL ENVIRONMENT/ Lublin
2015 - kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
2015 - Polskie Dni Montessori 2015 w Krakowie - prowadzenie warsztatu "Współpraca z rodzicami, jako doswiadczenie  budowanie relacji i dialogu pomiędzy Rodzicem -Dzieckiem - Nauczycielem", wraz z Alicją Jordan z Warszawy.
2015 - kurs - "Nauczanie języka w pedagogice Montessori" - zakres szkoły podstawowej - Monachium, Międzynarodowa Akademia Rehabilitacji Wieku Rozwojowego
2015 - Międzynarodowe Sympozjum "Postępy pediatrii społecznej" - Uniwersytet Techniczny Monachium
2015 - Fortbildungskurs fuer Leiter/innen der Internationalen Lehrgaenge in Montessori Paedagogik und Montessori Heilpaedagogik - Muenchen
2016 - Trening Skutecznego Nauczyciela wg metody Thomasa Gordona
2016 - Międzynarodowa Konferencja "Neurorehabilitation in Sauglings - und Fruehkinderalter. Aktuelle Aspekten von Interdisziplinaere Arbeit"; prowadzenie - Meisterklasse: "Montessori Therapie im Kinderzentrum Krakau" Sankt Petersburg/ Rosja
2016 - wykład otwarty: "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Pedagogika lecznicza Montessori - na bazie doswiadczeń Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i Przedszkola Integracyjnego Montessori. Letnia Akademia Montessori Kraków/ organizator- Fundacja "Ziarnko Maku"
2016 - Międzynarodowa Konferencja "Neurorehabilitacja wieku dziecięcego", wykład: "Z doświadczeń Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i Przedszkola Integracyjnego Montessori" - org.: Odeski Narodowy Uniwersytet Medyczny, Fundacja "Przyszłość"; Odessa/ Ukraina
2016 - Internationales und interdisziplinäres Symposium: "Frühe Entwicklung und Kommunikation" - Monachium /Niemcy
2017- Międzynarodowy Kongres Pedagogiki Montessori AMI - Praga/ Czechy
2017 - Wybrane zagadnienia z matematyki w szkole podstawowej Montessori - kurs prof Joachim Dattke
2017  - Internationales und interdisziplinäres Symposium: Sprache, Kommunikation und Musik in der kindlichen Entwicklung - Monachium/Niemcy
2017- Polskie Dni Montessori - Łódź, "Nauczyciel w drodze"; prowadzenie panelu dla dyrektorów placówek Montessori "Jak sprawoać nadzór pedagogiczny w placówce montessoriańskiej
2018 -  Workshop: Montessori-Therapie – vom Greifen zum Begreifen ;Barbara Karlowitsch, Theresia Oswald, München
2018 - Polskie Dni Montessori - Poznań - "Szcześliwe dziecko" - prowadzenie panelu dla dyrektorów placówek Montessori
2018 - kurs: Administrator Rodo - ochrony danych osobowych
2018 - Wolność i dyscyplina w ujęciu M. Montessori - prof. Joachim Dattke
2019 - Polskie Dni Montessori - Łódź - Piękny człowiek w pięknym świecie - prowadzenie panelu dla dyrektorów placówek Montessori
2019 - "Früherkennung - Frühtherapie - soziale Inklusion" - Internationales und interdisziplinäres Symposium anlässlich des 100. Geburtstages von Prof. Dr. Dr. h.c. Theodor Hellbrügge/-Monachium/Niemcy
2019 - Workshop:Montessori-Pädagogik und Montessori-Heilpädagogik als Grundlage einer inklusiven Erziehung, prof. Joachim Dattke
2019 - "Jak chronić dziecko przed nałogowymi zachowaniami" - szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu
2020 - Entwicklungsorientierte Musiktherapie bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen mit Melanie Voigt, München
2020 - Autismus Plus – Förderung und psychiatrische Behandlung auch jenseits der Kernsymptomatik, Martin Sobanski, München
do 2020 r-34-letni staż pracy pedagogicznej.

 

 

 

 
 
Slide 1 Content
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką plików cookies. Kontynuowanie przeglądania oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. [x]