Oferta poradni

ZGŁOSZENIA NA TERAPIĘ: TEL.728993806   Fundacja Casa Dei Bambini w ramach odpłatnej działalności poradni psychologiczno - pedagogicznej oferuje zajęcia wspomagające dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które wymagają zajęć  wspierajacych ich rozwój. 

 
   Zajęcia są prowadzone przez pedagogów o specjalności terapeutycznej z wiedzą z zakresu pedagogiki leczniczej Montessori, logopedów, psychologów, terapeutów Integracji Sensorycznej (SI). Nasi specjaliści  współpracują z:

 • Krakowskim Ośrodkiem Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i Przedszkolem Integracyjnym Montessori z ul.Prochowej w Krakowie
 • Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Rozwojowej w Monachium
 • Fundacją Profesora Theodora Hellbrügge w Monachium

 

Oferta zajęć

 

Pedagogika lecznicza Montessori; zajęcia wyrównawczo - rozwojowe dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, z trudnościami w uczeniu się

   Zajęcia terapeutyczne, które wykorzystują zasady pedagogiki Montessori i materiały rozwojowe Montessori, aby eliminować dysharmonie rozwojowe. W cyklu zajęć rozwijane są takie sfery rozwoju jak:

 • Samodzielność –ćwiczenia życia praktycznego, terapia ręki;
 • Sensoryka – rozwijanie prawidłowych funkcji zmysłów;
 • Język – rozwijanie kompetencji językowych, pisanie, czytanie, przeciwdziałanie dysgrafii, dysortografii, dysleksji;
 • Matematyka – rozwijanie pojęcia liczby, myślenia matematycznego, praca z dziecmi z dyskalkulią.

 

Psycholog

   Zajęcia z psychologiem obejmują zajęcia ogólnorozwojowe oraz terapię dotyczącą potrzeb danej osoby

 • diagnoza psychologiczna dotycząca poziomu rozwoju dziecka;
 • indywidualna terapia psychologiczna;
 • terapia rodzin.

 

Logopeda

   Zajęcia logopedyczne mają na celu  stymulowanie rozwoju mowy, kształtowanie prawidłowej mowy, zapobieganie wadom wymowy, korektę wad wymowy.

 

Integracja Sensoryczna

   Terapia Integracji Sensorycznej przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami odbioru i przetwarzania wrażen zmysłowych. Dzięki integracji sensorycznej możemy prawidłowo odbierać  i przetwarzać bodźce zewnętrzne poprzez zmysł wzroku, słuchu, dotyku, smaku itd. Prawidłowa integracja sensoryczna sprawia, że dziecko reaguje adekwatnie do sytuacji, że poznawanie świata jest dla niego przyjemne.

Oferujemy:

 • diagnozę SI
 • terapię SI

 

Matematyka wg Montessori

  Zajęcia wyrównawczo - rozwojowe z zakresu matematyki oparte na działaniu, pracy z konkretnymi pomocami,  przechodzeniu od umiejętnosci łatwiejszych do trudniejszych.

 

 

 
 
 

 
 
Slide 1 Content
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką plików cookies. Kontynuowanie przeglądania oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. [x]