Oferta poradni

Fundacja Casa Dei Bambini w ramach odpłatnej działalności poradni psychologiczno - pedagogicznej oferuje  zajęcia wspomagające dla dzieci z deficytami, niepełnosprawnością oraz dla dzieci, które wymagają zajęć logopedycznych i innych wspierajacych rozwój. 

Zajęcia dostępne są także dla dzieci z innych szkół i przedszkoli.
Zajęcia są prowadzone przez pedagogów o specjalności terapeutycznej z wiedzą z zakresu pedagogiki leczniczej Montessori, logopedów, psychologów, terapeutów Integracji Sensorycznej (SI), . Nasi specjaliści ściśle współpracują z:

 • Krakowskim Ośrodkiem Rehabilitacji Wieku Rozwojowego z ul.Prochowej w Krakowie
 • Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Rozwojowej w Monachium
 • Fundacją Profesora Theodora Hellbrügge w Monachium

 

Oferta zajęć:

Pedagogika lecznicza Montessori:

Zajęcia terapeutyczne, które wykorzystują zasady pedagogiki Montessori i materiały rozwojowe Montessori, aby eliminować
dysharmonie rozwojowe. W cyklu zajęć rozwijane są takie sfery rozwoju jak:

 • Samodzielność –ćwiczenia życia praktycznego, terapia ręki
 • Sensoryka – rozwijanie prawidłowych funkcji zmysłów
 • Język – rozwijanie kompetencji językowych, pisanie, czytanie, przeciwdziałanie dysgrafii, dysortografii
 • Matematyka – rozwijanie pojęcia liczby, myślenia matematycznego, praca z dziecmi z dyskalkulią

 

Psycholog:

Zajęcia z psychologiem obejmują zajęcia ogólnorozwojowe oraz terapię skierowaną na potrzeby
osoby zainteresowanej.

 • diagnoza psychologiczna dotycząca dojrzałości szkolnej
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Logopeda:

Zajęcia logopedyczne mające na celu usprawnienie komunikacji, stymulację językową. Zajęcia
dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.

 • diagnoza logopedyczna
 • terapia logopedyczna: metoda zintegrowana, metoda komunikacyjna

Integracja Sensoryczna:

Terapia Integracji Sensorycznej jest dla osób z problemami przetwarzania sensorycznego.
Wykorzystywana jest jako metoda wspomagająca. Oferujemy:

 • diagnozę SI
 • terapię SI

Po uzyskaniu diagnozy zostaje stworzony indywidualny plan pracy i szczegółowo omówiony z
osobami zainteresowanymi.
 

Matematyka wg Montessori

Matematyka oparta na założeniach pedagogiki Montessori oparta jest na konkretnym działaniu ze specjalnie opracowanymi pomocami rozwojowymi, które dają naturalną możliwość rozwijania myślenia logicznego, kształtowania  pojęcia liczby, przejścia od konkretu do abstrakcji. Dzięki prezentacjom i materiałom dzieci mają możliwość łatwiejszego opanowania zasad i reguł
matematycznych.

 
 

 

Zajęcia adaptacyjne - planowane:

Zajęcia skierowane do tych dzieci, które chcą w przyszłości uczestniczyć w edukacji w systemie pedagogiki
M.Montessori. Dziecko na zajęciach może poznać materiały do pracy oraz poznać zasady
funkcjonowania w grupie, w montessoriańskich szkołach. Dla dzieci od 2 r. ż.
 

 
 
 

 
 
Slide 1 Content
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką plików cookies. Kontynuowanie przeglądania oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. [x]