O nas

Pedagogika Montessori

Szkoła wykorzystująca w swej pracy pedagogikę Marii Montessori oferuje uczniom zindywidualizowany tryb nauczania i wychowania. Dzieci poznają rzeczywistość używając ciekawych pomocy edukacyjnych, przeprowadzają doświadczenia i eksperymenty, w przemyślany sposób uczą się procesów rozwojowych i wyciągania wniosków, samodzielnej pracy z dostosowaniem tempa pracy do ich możliwości. Dzieci zdolne znajdą tu   okazję do rozszerzenia wiedzy, dzieci z nieharmonijnym rozwojem mają szansę na  wyrównanie ewentualnych deficytów.

Maria Montessori (1870 - 1952) - włoska lekarka, pedagog, stworzyła ciekawą koncepcję pedagogiczną, bazującą na doświadczeniach zawodowych francuskich uczonych - Jeana Itarda i  Eduarda Seguin, rozwijaną w późniejszym czasie przez syna Mario i innych współpracowników i kontynuatorów . Opierając się na obserwacjach rozwoju dzieci w przygotowanym otoczeniu - klasie wyposażonej w specjalne pomoce  - stworzyła i opisała w swych dziełach założenia "naukowej metody pedagogicznej, bazującej na rozwoju zmysłów, której rezultaty okazały się  spektakularne. Maria Montessori angażując się w ruch wyzwolenia kobiet miała okazję do popularyzowania swej metody na całym świecie.

Minęło ponad 100 lat od założenia pierwszej placówki Montessori. Odkrycia Marii Montessori, takie jak:  organizacja klas mieszanych wiekowo, bez rywalizacji,  z ideą "wychowania dla pokoju", bez ocen, bez kar, dostosowanie mebli szkolnych do wzrostu dzieci, posługiwanie się pomocami w przedstawianiu teoretycznych tematów (przygotowane otoczenie), obserwacja jako metoda poznawania potrzeb dzieci, wolny wybór, ale i dyscyplina organizacyjna, znalazły się w ofercie wielu szkół, częśc z nich weszła do regularnych planów pracy szkół ogólnodostępnych. 

Pedagodzy Montessori dokształcają się całe życie, na konferencjach, kursach i szkoleniach, poprzez wymianę doświadczeń poszukują najlepszych dróg dotarcia do dzieci i młodzieży, by realizować cele dydaktyczne i wychowawcze.

W Polsce organizacją skupiającą nauczycieli montessoriańskich jest  Polskie Stowarzyszenie Montessori z siedzibą w Łodzi. W Europie działa   Association Montessori Internationale (AMI), założone w 1929 r. przez Marię Montessori, z siedzibą w Amsterdamie, a także m.in. bardzo aktywna: Montessori - Europe, z siedzibą   w Monachium.

W ostatnich latach obserwuje się na świecie i w Polsce wzrost zainteresowania edukacją montessoriańską, powstaje szereg nowych placówek dla dzieci, a także ofert szkoleniowych dla nauczycieli. Dobrze, jeśli i rodzice zostaną włączeni w proces zdobywania wiedzy na temat wychowania i nauczania dzieci w edukacji montessoriańskiej. Jest on bowiem nieco inny niż tradycyjny, a przecież zasady wprowadzane w szkole winny korelować z postawą rodziców.

 

 

"Pomóż mi to zrobić samodzielnie"

Zastosowanie pedagogiki Montessori, zarówno w edukacji dzieci w normie rozwojowej, jak i dzieci z deficytami rozwojowymi  pozwala na osiąganie lepszych wyników w nauce i wychowaniu niż tradycyjny system nauczania.


Maria Montessori 1870-1952

 

 

Organizacja i oferta Szkoły - rok szkolny 2020/21

 

(prowadzimy integracyjne oddziały mieszane wiekowo) dla uczniów klas I-III, IV - VI i VII - VIII

Oddziały w r.szk. 2020/21:

ORION - KLASY I-III - wychowawca - mgr inż Agnieszka Pietroń

PERSEUSZ - KLASY I-III - wychowawca - Michał Bartel

PEGAZ - KLASA IV i V - wychowawca - mgr Aneta Piątek

----------------------------------------------------------------------------------------------
W bieżącym roku szkolnym priorytetem szkoły jest edukacja odnosząca się do uniwersalnych wartości : dobra, prawdy i piękna.
 

Fundacja

Organem prowadzącym Szkołę jest Fundacja "Casa dei Bambini".

Prezesem Fundacji i  współorganizatorem  Szkoły jest Elżbieta Zabiegaj - dyplomowany nauczyciel  i nauczyciel Montessori z certyfikatem AMI w zakresie wieku 3-6 oraz dyplomem Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium w zakresie wieku 6-12 r.ż., członek Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Associatione Montessori Internationale (AMI) i Montessori - Europa, z 25-letnim doświadczeniem w edukacji Montessori, współzałożycielka i  dyrektor pierwszego w Krakowie przedszkola Montessori na ul. Prochowej 12.

Od 2020 roku szkołą kieruje pani mgr Małgorzata Pac - pedagog, absolwentka podyplomowych studiów z zakresu  zarządzania oświatą.

Grono pedagogiczne to  zespół nauczycieli, zdobywających doświadczenia montessorianskie i tworzących w szkole atmosferę pracy i nauki. W tej chwili, wraz z kilkuosobową grupą pracowników administracji jest to ponad 30-osobowy zespół.
Fundacja zatrudnia nauczycieli wychowania przedszkolnego (w przedszkolu), nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego, nauczyciela wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej, muzyki i muzykoterapii, religii katolickiej, nauczyciela wspomagającego - oligofrenopedagoga, logopedę i nauczyciela języka polskiego jako obcego, psychologa klinicznego, terapeutę integracji sensorycznej, pedagoga specjalnego, nauczyciela języka hiszpańskiego i  innych.

Z klasą czwartą i piątą pracują : polonista, matematyk i informatyk, przyrodnik, biolog,geograf, historyk, muzyk, plastyk i technik, wuefista.

Nauczyciele szkolą się w zakresie pedagogiki Montessori we współpracy z Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Rozwojowej, Fundacją Theodor Hellbruegge Stiftung w Monachium (prof. Joachim Dattke), Towarzystwem Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Polskim Stowarzyszeniem Montessori z siedzibą w Łodzi, a także w Polskim Instytucie Montessori w Warszawie.Biorą udział w konferencjach, wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą i dostępnych  warsztatach montessoriańskich i innych metodycznych.

Szkoła prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju oraz terapię indywidualną: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i integrację sensoryczną w ramach poradni psychologiczno - pedagogicznej (patrz: oferta poradni http://www.krakowmontessori.pl/pl/oferta_poradni ).

 

 

Patronat

Patronat merytoryczny sprawuje:

  • Międzynarodowa Akademia Rehabilitacji Rozwojowej w Monachium - profesor Joachim Dattke/Monachium
  • Fundacja Profesora Theodora Hellbrügge w Monachium
  • Współpraca z Towarzystwem Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego
  • Praca szkoły wynika z wielu lat doświadczeń zebranych w Przedszkolu Integracyjnym Montessori przy ul.Prochowej 12, pod patronatem ww. organizacji.

 

Lokalizacja i budynek szkoły

Szkoła znajduje się w nowym, przestronnym modułowym budynku w atrakcyjnej lokalizacji
przy ul. Mydlnickiej 5, tuż obok Parku Jordana i Krakowskich Błoń. W tej chwili nasz modułowy budynek liczący prawie 600 metrów, powiększył się o dwie sale przedszkolne. Będzie służył dzieciom do czasu wybudowania docelowego budynku.
Znajdują się tutaj trzy klasy lekcyjne, salka gimnastyczna z wyposażeniem do integracji sensorycznej, szatnia z portiernią, zaplecze biurowe, gabinety specjalistów, 90-metrowy korytarz.

Szkoła posiada materiał edukacyjny Montessori w postaci holenderskich materiałów z firmy Nienhuis (pierwsze wyposażenie szkoły stanowił  dar profesora Theodora Hellbruegge z Monachium) oraz polskich z firmy Topic Educational, a także wiele materiałów wykonanych przez nauczycieli.                            

 

 [Elżbieta Zabiegaj - akt. 16.09.2020 r.]

 
 
Slide 1 Content
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką plików cookies. Kontynuowanie przeglądania oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. [x]