O nas

Pedagogika Montessori

Szkoła wykorzystująca w swej pracy pedagogikę Marii Montessori oferuje uczniom zindywidualizowany tryb nauczania i wychowania.
Dzieci poznają rzeczywistość używając ciekawych pomocy edukacyjnych, przeprowadzają doświadczenia i eksperymenty, w przemyślany sposób uczą się procesów rozwojowych i wyciągania wniosków, samodzielnej pracy z dostosowaniem tempa pracy do ich możliwości.
Dzieci zdolne znajdą tu   okazję do rozszerzenia wiedzy, dzieci z nieharmonijnym rozwojem mają szansę na  wyrównanie ewentualnych deficytów.

Maria Montessori (1870 - 1952) - włoska lekarka, pedagog, stworzyła ciekawą koncepcję pedagogiczną, bazującą na doświadczeniach zawodowych francuskich uczonych - Jeana Itarda i  Eduarda Seguin, rozwijaną w późniejszym czasie przez syna Mario i innych współpracowników i kontynuatorów . Opierając się na obserwacjach rozwoju dzieci w przygotowanym otoczeniu - klasie wyposażonej w specjalne pomoce  - stworzyła i opisała w swych dziełach założenia "naukowej metody pedagogicznej, bazującej na rozwoju zmysłów, której rezultaty okazały się  spektakularne. Maria Montessori angażując się w ruch wyzwolenia kobiet miała okazję do popularyzowania swej metody na całym świecie.

Minęło ponad 100 lat od założenia pierwszej placówki Montessori. Odkrycia Marii Montessori, takie jak:  organizacja klas mieszanych wiekowo, bez rywalizacji,  z ideą "wychowania dla pokoju", bez ocen, bez kar, dostosowanie mebli szkolnych do wzrostu dzieci, posługiwanie się pomocami w przedstawianiu teoretycznych tematów (przygotowane otoczenie), obserwacja jako metoda poznawania potrzeb dzieci, wolny wybór, ale i dyscyplina organizacyjna, znalazły się w ofercie wielu szkół, częśc z nich weszła do regularnych planów pracy szkół ogólnodostępnych. 

Pedagodzy Montessori dokształcają się  na konferencjach, kursach i szkoleniach, poprzez wymianę doświadczeń poszukują najlepszych dróg dotarcia do dzieci i młodzieży, by realizować cele dydaktyczne i wychowawcze.

Korzystamy z możliwości szkoleń organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Montessori, Association Montessori Internationale (AMI),Montessori - Europe, z siedzibą   w Monachium i Międzynarodową Akademię Rehabilitacji Rozwojowej w Monachium.
Staramy sie włączać rodziców w w proces zdobywania wiedzy na temat wychowania i nauczania dzieci w edukacji montessoriańskiej. Jest on bowiem nieco inny niż tradycyjny, a przecież zasady wprowadzane w szkole winny korelować z postawą rodziców.

 

 

 

"Pomóż mi to zrobić samodzielnie"

Zasady  pedagogiki Montessori, zarówno w edukacji dzieci w normie rozwojowej, jak i dzieci z deficytami rozwojowymi  pozwalają  na osiąganie lepszych wyników w nauce i wychowaniu niż tradycyjny system nauczania.


Maria Montessori 1870-1952

 

 

Organizacja i oferta Szkoły - rok szkolny 2022/23

 

W bieżącym roku szkolnym prowadzimy 2 integracyjne oddziały mieszane wiekowo dla uczniów klas I-III i  klasę IV .

Oddziały w r.szk. 2022/23:

ORION - KLASY I-III

PERSEUSZ - KLASY I-III

FENIKS - KLASA IV 

----------------------------------------------------------------------------------------------
W tym roku szkolnym priorytetem szkoły jest integracja uczniów w zespołach klasowych i praca nad dobrymi relacjami w klasie.

W klasach 1-3 obowiązują oceny opisowe, w klasach starszych oceny cyfrowe, z którymi uczniowie zapoznawani są na bieżąco, poznając wcześniej wraz z rodzicami kryteria oceniania. Dotyczy to także ocen zachowania ucznia w szkole.

Uczniowie korzystają z podręczników w wymiarze uzgadnianym każdorazowo przez nauczycieli.

Szkoła z racji krótkiego okresu funkcjonowania (działamy od 2017 roku) tworzy swoją organizację na bieżąco, tak by zapewnić dobre warunki rozwoju i nauki dla uczniów. Współpracujemy  w tym zakresie z innymi szkołami Montessori w Polsce i za granicą. Są to m.in.:

*Sopocka szkoła Montessori

*Casa dei Bambini Warsaw Montessori School

*Polski Osrodek Edukacji Montessori - Warszawa

*Szkoła Podstawowa Montessori - Pobiedziska

*Montessori Schule der Aktion Sonnenschein - Monachium

*Monte- Balan Schule - Monachium,

*Montessori Schule - Lauf an der Pegnitz, i inne

W okresie pandemii prowadzimy zajęcia zdalne i stacjonarne, zgodnie z aktualnymi przepisami oświatowymi.

Z uwagi na specyficzny czas pandemii i działań wojennych na Ukrainie wzmacniamy pedagogiczno - psychologiczną opiekę nad dziećmi/ uczniami szkoły.


 

Fundacja

Organem prowadzącym Szkołę jest Fundacja "Casa dei Bambini".

Prezesem Fundacji i  współorganizatorem  Szkoły jest Elżbieta Zabiegaj - dyplomowany nauczyciel  i nauczyciel Montessori z certyfikatem AMI w zakresie wieku 3-6 r.ż. oraz dyplomami  Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium i Akademii Biberkor w Niemczech w zakresie wieku 6-15 r.ż., członek Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Associatione Montessori Internationale (AMI) i Montessori - Europa, z 28-letnim doświadczeniem w edukacji Montessori, współzałożycielka i  dyrektor pierwszego w Krakowie przedszkola Montessori na ul. Prochowej 12.

W roku 2021 dyrektorem Szkoły została pani Aneta Piątek - polonista z 20 letnim doświadczeniem w pracy w oświacie.

Pracę nauczycieli montessoriańskich wspiera pani Katarzyna Michalik - geograf, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, menadżer oświaty i pasjonatka pedagogiki Montessori.

Grono pedagogiczne to  zespół nauczycieli, zdobywających doświadczenia montessorianskie i tworzących w szkole atmosferę pracy i nauki. W tej chwili, wraz z kilkuosobową grupą pracowników administracji, jest to ponad 30-osobowy zespół.
Fundacja zatrudnia nauczycieli wychowania przedszkolnego (w przedszkolu), edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego,   wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej, muzyki i muzykoterapii, religii katolickiej, nauczyciela wspomagającego - oligofrenopedagoga, logopedę,  , psychologa klinicznego, terapeutę integracji sensorycznej, pedagoga specjalnego, nauczyciela języka hiszpańskiego i  innych.

Z klasą czwartą  pracują także: polonista, matematyk i informatyk, przyrodnik,geograf, historyk, muzyk, plastyk i technik, wuefista.

Nauczyciele szkolą się w zakresie pedagogiki Montessori we współpracy z Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Rozwojowej, Fundacją Theodor Hellbruegge Stiftung w Monachium (prof. Joachim Dattke), Towarzystwem Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Polskim Stowarzyszeniem Montessori z siedzibą w Łodzi, a także w Polskim Instytucie Montessori w Warszawie.Biorą udział w konferencjach, wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą i dostępnych  warsztatach montessoriańskich i innych metodycznych.

Szkoła prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju oraz terapię indywidualną: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i integrację sensoryczną w ramach poradni psychologiczno - pedagogicznej (patrz: oferta poradni http://www.krakowmontessori.pl/pl/oferta_poradni ).

 

 

Patronat

Patronat merytoryczny sprawuje:

  • Międzynarodowa Akademia Rehabilitacji Rozwojowej w Monachium - profesor Joachim Dattke/Monachium
  • Fundacja Profesora Theodora Hellbrügge w Monachium
  • Współpraca z Towarzystwem Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego
  • Praca szkoły wynika z wielu lat doświadczeń zebranych w Przedszkolu Integracyjnym Montessori przy ul.Prochowej 12, pod patronatem ww. organizacji.

 

Lokalizacja i budynek szkoły

Szkoła znajduje się w nowym, przestronnym modułowym budynku w atrakcyjnej lokalizacji
przy ul. Mydlnickiej 5, tuż obok Parku Jordana i Krakowskich Błoń. Mieszczą się tam dwie sale edukacji wczesnoszkolnej, dwie klasopracownie dla dzieci starszych, salka gimnastyczna z wyposażeniem do integracji sensorycznej, szatnia z portiernią, zaplecze biurowe, gabinety specjalistów, 90-metrowy korytarz i część przedszkolna.

Szkoła posiada materiał edukacyjny Montessori w postaci holenderskich materiałów z firmy Nienhuis (pierwsze wyposażenie szkoły stanowił  dar profesora Theodora Hellbruegge z Monachium) oraz polskich z firmy Topic Educational, a także wiele materiałów wykonanych przez nauczycieli.                            

 

 [Elżbieta Zabiegaj - akt. 12.12.2022 r.]

 
 
Slide 1 Content
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką plików cookies. Kontynuowanie przeglądania oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. [x]