Szkoła Montessori

Podstawa programowa zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowana z wykorzystaniem form i metod pedagogiki Montessori
Nadzór Kuratorium Oświaty i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Krakowie

Oferta edukacyjna Szkoły: 
 

 • realizacja podstawy programowej w postaci specyficznych dla pedagogiki Montessori form pracy, tj. praca własna z materiałem Montessori (w czasie pracy własnej realizowana jest podstawa programowa  w formie indywidualnych i grupowych zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej: polonistycznej, matematycznej, społecznej, przyrodniczej, plastycznej, technicznej, informatycznej, muzycznej), zajęcia grupowe, pokazy, wycieczki, eksperymenty, projekty, itp.;
 • oddziały mieszane wiekowo, zgodnie z koncepcją Montessori:
  przedszkolny dla dzieci w wieku 3-6 r.ż.,
  szkolny kl. I-III
  szkolny kl. IV - VI ( w r.szk. 2019/20 klasa czwarta jest najstarszą klasą)
  szkolny kl. VII-VIII
 • j. angielski (w tym zajęcia z native speakerem) 5 razy w tygodniu;
 • zajęcia muzyczne; 
 • wychowanie fizyczne - od września 2019 r. sala Karcher Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych; 
 • basen (Korona, z dowozem na miejsce);
 • religia katolicka- Katecheza Dobrego Pasterza lub etyka - do wyboru;
 • zajęcia świetlicowe, w tym przykładowe kółka: geograficzno - kartograficzne, redakcyjne, plastyczne, muzyczne, zajęcia z piłki nożnej;
 • zajęcia dodatkowo płatne, zgodne z życzeniami rodziców - np. j. hiszpański, taniec współczesny, szachy, pianino;
 • cykliczne zajęcia przyrodnicze i ceramika;
 • w r.szk.2019/20 prowadzimy trzy oddziały mieszane wiekowo, zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori: jeden oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3-6 lat i dwa oddziały szkolne dla dzieci z klas I, II i III oraz klasę IV
 • nauczycielami w szkole są pedagodzy z kierunkowym przygotowaniem pedagogicznym i kursami pedagogiki Montessori
 • stosujemy montessoriański system nauczania za pomocą samodzielnego planowania pracy przez uczniów pod okiem nauczycieli w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i systemu nauczania przedmiotowego od klasy 4-ej, ze zwiększoną iloscią niektórych zajęć; stosujemy także metodę projektów.

 

 

Dodatkowa oferta Szkoły - działalność niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej (po południu także dla uczniów innych szkół):

 • pomoc psychologiczna z zakresu: diagnozy i terapii psychologicznej, testy dojrzałości szkolnej;
 • pedagogika lecznicza Montessori; 
 • matematyka Montessori - reedukacja dzieci z trudnościami w edukacji wczesnoszkolnej;
 • terapeutyczny trening: personalny, ruchowy, dla afatyków;
 • zajęcia logopedyczne: komunikacja alternatywna, trening komunikacyjny;
 • WWR - wczesne wspomaganie rozwoju -od stycznia 2018 r. (nieodpłatne zajęcia wspomagające rozwój dzieci do 6 r.ż.);
 • terapia SI (integracji sensorycznej);
 • oferta będzie dostosowywana do potrzeb dzieci w trakcie trwania edukacji szkolnej

Przykładowy plan lekcji w naszej Szkole:

 

DZIEŃ TYGODNIA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
7.30-8.30 Planowanie pracy Planowanie pracy Planowanie pracy Planowanie pracy Planowanie pracy
8.30-9:15 praca własna Montessori praca własna Montessori praca własna Montessori praca wlasna Montessori praca własna Montessori
9:15-10:00 praca własna Montessori  j.angielski j. angielski j. angielski j.angielski
10:00-10:30 ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE
10:30-11:15 Katecheza Dobrego Pasterza/etyka praca własna Montessori praca własna Montessori praca własna Montessori praca własna Montessori
11:15-12:00 praca własna Montessori praca własna Montessori praca własna Montessori praca własna Montessori praca własna Montessori
12:00-12:45 praca własna Montessori praca własna Montessori praca własna Montessori praca własna Montessori praca własna Montessori
12:45-13:30 obiad, rekreacja  obiad, rekreacja obiad, rekreacja  obiad, rekreacja  obiad, rekreacja 
13:30-14:15 j.angielski - native praca własna Montessori praca własna Montessori praca własna Montessori KRĄG SZKOLNY
14:20-15:05 kółko geograficzno - kartograficzne kółko muzyczne  taniec współczesny  kółko plastyczne  j.hiszpański
15:10-15.55 kółko redakcyjne świetlica  świetlica ogólnorozwojowa BASEN świetlica 
16:00 - 17:00 świetlica świetlica świetlica

BASEN

świetlica 
 

 

 
 
Slide 1 Content
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką plików cookies. Kontynuowanie przeglądania oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. [x]